Πολιτική Παραγγελιών – Παράδοσης Προϊόντων

Αφού προβείτε στην απαραίτητη εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να προπαραγγείλετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα – Κυριακή), καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, επιλέγοντας από τα προϊόντα μας, ως αυτά εμφανίζονται στην ενότητα “Μενού”. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το δικό σας προσωποποιημένο πλάνο γευμάτων, για τρία (3) γεύματα κατ’ ελάχιστο, γεύματα μίας (1) εβδομάδας και γεύματα για έναν (1) ολόκληρο μήνα.

Αφού προπαραγγέιλετε τα γεύματά σας, η Εταιρεία μας σας τα παραδίδει εντός διαστήματος δύο (2) ημερών. Είμαστε, δηλαδή, σε θέση να αποδεχθούμε την παραγγελία σας, το αργότερο δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, πριν από την ημερομηνία παράδοσης αυτής.

Οι παραδόσεις των παραγγελιών μας πραγματοποιούνται από τους εκπροσώπους μας αποκλειστικά κατά τις εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδας, δηλαδή, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι ώρα 13.00 μ.μ..
Οι παραδόσεις των προϊόντων μας δεν διενεργούνται κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Προς επεξήγηση του χρόνου παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων μας, παρακαλούμε, όπως δείτε τον πίνακα που ακολουθεί:

Παραγγέλνω:Παραλαμβάνω τα γεύματά μου:
ΔευτέραΤετάρτη
ΤρίτηΠέμπτη
ΤετάρτηΠαρασκευή
Πέμπτη, Παρασκευή & ΣάββατοΔευτέρα
ΚυριακήΤρίτη

Στην περίπτωση κατά την οποία έχετε προπαραγγείλει ένα από τα μηνιαία πλάνα γευμάτων, τα οποία σας παρέχουμε, υπό την ενότητα «Μηνιαία Πλάνα» (για να δείτε, πατήστε εδώ), η παράδοση των αντίστοιχων γευμάτων προς εσάς, θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας, δύο (2) φορές, κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών της εβδομάδας, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχετε δημιουργήσει πλάνο γευμάτων με εβδομαδιαία/μηνιαία συνδρομή, υπό την ενότητα «Συνδρομές» (για να δείτε, πατήστε εδώ), η παράδοση των αντίστοιχων γευμάτων προς εσάς, θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας τις ημέρες που έχετε δηλώσει, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Από τη στιγμή που έχετε θέσει την προπαραγγελία σας και έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή αυτής, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης, και η Εταιρεία μας θα σας παραδώσει ακριβώς το περιεχόμενο της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σας για την εν λόγω παραγγελία.

Ειδικά για τα πλάνα γευμάτων με εβδομαδιαία/μηνιαία συνδρομή στα οποία έχετε επιλέξει τραπεζική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης (ή/και προσωρινής διακοπής?) της συνδρομής μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης της πρώτης παραγγελίας του εκάστοτε εβδομαδιαίου/μηνιαίου πλάνου. Σε περίπτωση που έχει ήδη λάβει χώρα η σχετική χρέωση (για περισσότερα σχετικά με τους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ), ισχύουν κανονικά οι όροι της ως άνω παραγράφου, ήτοι δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή/και τροποποίησης της παραγγελίας, και η Εταιρεία μας θα σας παραδώσει ακριβώς το περιεχόμενο της παραγγελίας σας, χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για την εν λόγω παραγγελία.

Προς το σκοπό διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας, έχουμε διενεργήσει όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους, προτού σας παραδώσουμε τα γεύματα, τα οποία έχετε προπαραγγείλει. Ούτως, σας προτείνουμε, όπως καταναλώνετε τα γεύματα, τα οποία σας παραδίδουμε, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ημερών και σε κάθε περίπτωση, όπως ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης των γευμάτων, τα οποία σας παραδίδουμε, ως αυτές αναγράφονται στην συσκευασία τους, και τυχόν διαφοροποιούνται, ανάλογα με το εκάστοτε γεύμα, το οποίο έχετε προπαραγγείλει.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει, για τυχόν αλλοίωση των γευμάτων, τα οποία σας έχουμε ήδη παραδώσει, η οποία τυχόν επέλθει, από τη μη τήρηση των ενδεδειγμένων οδηγιών συντήρησης των προϊόντων μας από μέρους σας, μετά την παράδοση της παραγγελίας σας από τους αρμόδιους συνεργάτες μας. Μετά την λήψη της παραγγελίας σας, η δέουσα συντήρηση των προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή, δε χωρεί από την Εταιρεία μας οιαδήποτε επιστροφή ή/και αντικατάσταση των παραγγελιών, τις οποίες έχετε ήδη παραλάβει, και δε λαμβάνει χώρα επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία μας για τις εν λόγω παραγγελίες.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, για τυχόν παραλείψεις/ανακρίβειες από μέρους σας, αναφορικά με τα στοιχεία παράδοσης της παραγγελίας (ενδεικτικά διεύθυνση παράδοσης κλπ.), την οποία έχετε ήδη διενεργήσει και τα οποία τυχόν έχουν ως αποτέλεσμα την μη δέουσα ολοκλήρωση της παράδοσης της παραγγελίας σας.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, στην περίπτωση κατά την οποία, δεν είστε φυσικά παρόντες στην διεύθυνση την οποία μας έχετε παράσχει για την παράδοση της παραγγελίας σας ή/και στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να σας ανευρίσκουμε στα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μας έχετε παράσχει, για την παράδοση της παραγγελίας σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν λαμβάνει χώρα επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία μας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων, τα οποία του ζητούνται και μας δηλώνει, προκειμένου να διενεργήσει την παραγγελία του, μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και για τη διαθεσιμότητά του, στον χώρο παράδοσης της παραγγελίας του και στα στοιχεία επικοινωνίας του, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας από αυτόν.

Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιοδήποτε λόγο, πιθανολογείται ότι θα καθυστερήσει η προγραμματισμένη παράδοση της παραγγελίας σας, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει εγκαίρως ως προς αυτό, και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξυπηρετήσει ομαλώς την παραγγελία σας και να σας την παραδώσει κατά την προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης αυτής.

Εάν η παράδοση της παραγγελίας σας, δεν καταστεί εφικτό να παραδοθεί, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, η Εταιρεία μας, θα σας ενημερώνει εγκαίρως ως προς αυτό, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η παραγγελία σας, να σας παραδοθεί, εντός της αμέσως επόμενης ημέρας (εκτός κι αν μεσολαβεί σαββατοκύριακο), κατά την οποία εκτελούμε παραδόσεις παραγγελιών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν δύναται να λάβει χώρα επιστροφή των χρημάτων σας από την Εταιρεία μας για την εν λόγω παραγγελία.

Σε περίπτωση, κατά την οποία, εξαιτίας έκτακτης συνθήκης, η οποία εκφεύγει της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας μας (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, απεργία, φυσική καταστροφή, η οποία παρακωλύει τις μετακινήσεις κλπ.), η προγραμματισμένη παράδοση της παραγγελίας σας αποδειχθεί αδύνατη, όχι μόνο κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης αυτής, αλλά και για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από αυτή, και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτακτη συνθήκη, η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει εκ της αδυναμίας αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, δεν δύναται να λάβει χώρα επιστροφή των χρημάτων σας από την Εταιρεία μας για την εν λόγω παραγγελία

Αναφορικά με αλλεργιογόνα συστατικά, τα οποία, τυχόν να περιέχονται στα γεύματα, τα οποία προπαραγγέλνετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και σας παραδίδουμε, παρακαλούμε, όπως ανατρέξετε στην ενότητα “Όροι Χρήσης” της ιστοσελίδας μας, πατώντας εδώ.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία θα σας ζητήσουμε αποκλειστικά προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε εγκαίρως τις παραγγελίες σας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στη σχετική ενότητα των Όρων Χρήσεως πατώντας εδώ.

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση, αναφορικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, στα στοιχεία επικοινωνίας μας, τα οποία μπορείτε να δείτε, πατώντας εδώ.

Σημείωση: Η Εταιρεία μας κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αλλά και σύμφωνα με τις εκάστοτε προσταγές της σχετικής εφαρμοστέας ελληνικής κι ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και τις τυχόν μεταβολές στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των συνεργαζόμενων τρίτων μερών, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί την παρούσα πολιτική, οπότε και θα αναρτά στην ιστοσελίδα της την αναθεωρημένη πολιτική, η οποία θα ισχύει άμεσα, κατά την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα μας και εφεξής.